Friday, February 10, 2012

KECEMERLANGAN PENDIDIKAN

Ucapan Datuk Hishammuddin Tun Hussein, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO di Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda UMNO 2002
Kecemerlangan Pendidikan Dalam Agenda Pembangunan Negara

Pendidikan sentiasa menjadi isu utama dan amat dekat dengan jiwa nurani orang Melayu. Setiap isi rumah, setiap rakyat terlibat secara langsung dalam isu pendidikan. Adakala ia mengejutkan, adakala ia menyedarkan dan adakalanya ia menginsafkan kita semua. Apa jua keadaannya, jika disediakan suasana pembelajaran yang kondusif serta memperolehi sokongan yang sewajarnya dari semua pihak, saya yakin bahawa pelajar Melayu adalah setanding dengan sesiapa sahaja dan mampu mencapai kecemerlangan.


Pendidikan amat penting dalam usaha membentuk jatidiri bangsa dan memupuk perpaduan warga. Wawasan pendidikan negara bukan sekadar untuk melahirkan insan berilmu, malah perlu memenuhi tanggungjawab ekonomi dengan melahirkan sumber manusia terlatih, perlu memenuhi tanggungjawab sosial memupuk nilai-nilai budaya yang positif dan perlu memenuhi tanggungjawab politik dengan membina warga bangsa yang bersatu lagi berpadu. .


Pendidikan merupakan saluran yang boleh meningkatkan taraf sosio ekonomi rakyat. Pendidikan berperanan langsung dalam usaha membasmi kemiskinan. Pendidikan berperanan langsung dalam usaha menyusun semula struktur kerja dan struktur masyarakat di negara ini. Pendidikan berperanan besar dalam merealisasikan program integrasi nasional di kalangan rakyat pelbagai kaum pelbagai agama. .


Pemuda UMNO sepanjang masa meletakkan pendidikan sebagai agenda utama dalam program politik kita dari peringkat penggubalan dasar, mengawasi perlaksanaan dasar dan membantu pencapaian matlamat Dasar Pendidikan Nasional. Pemuda UMNO pernah menyuarakan rasa bimbang terhadap nasib pelajar Melayu sebelum sistem meritokrasi diperkenalkan dalam proses pengambilan pelajar oleh Institusi Pengajian Tinggi Awam awal tahun ini. Namun begitu, Pemuda UMNO berbangga apabila anak-anak Melayu menyahut sistem meritokrasi ini sebagai satu cabaran. Anak-anak Melayu dengan dorongan keluarga dan bimbingan guru telah membuktikan walaupun dengan dasar meritokrasi, tahap pencapaian mereka cukup membanggakan. Dalam kegembiraan kita dari segi pencapaian kuantiti, kita perlu segera meneliti pengisian agenda pendidikan secara mikro. Kemasukan pelajar Melayu dalam kursus-kursus Farmasi, Perubatan, Pergigian dan kursus-kursus profesional adalah kritikal untuk mengimbangkan bilangan profesional dan saintis Melayu di dalam negara. Jumlah pelajar dan penguasaan kita dalam bidang-bidang ini bukan sahaja perlu dipertahankan tetapi juga perlu dipertingkatkan. .


Sebaik sahaja anak Melayu membuktikan prestasi pencapaian cemerlang, berbunyilah pahat di sana sini, meski rumah siap dibina. Di kalangan bukan Melayu, ada yang meminta sistem merit dikaji semula. Kalau dulu mereka yang mempertikaikan sistem kuota, kalau dahulu mereka menjuarai sistem merit, sekarang mereka pula mahu sistem merit dikaji semula dengan mengekalkan kembali sistem kuota. Ada pula di kalangan bukan Melayu yang mempertikaikan kesahihan keputusan akademik yang dicapai oleh anak Melayu. Pemimpin DAP adalah di antara mereka yang telah secara lantang cuba membangkitkan keraguan tentang kesahihan prestasi pencapaian akademik anak-anak Melayu. Pemuda UMNO menganggap nada keraguan tersebut adalah satu penghinaan kepada bangsa Melayu; satu usaha yang merendahkan keupayaan bangsa Melayu, satu perbuatan berunsur perkauman yang boleh menjejas hubungan kaum di dalam negara. .


Demi memupuk integrasi nasional, bangsa Melayu telah menunjukkan kesungguhan dan keikhlasan. Cadangan pemberian 10 peratus kuota untuk bukan bumiputera di Maktab Rendah Sains MARA dan Pusat Matrikulasi harus digarap bukan hanya oleh orang Melayu tetapi harus juga menggerakkan kaum-kaum lain untuk berkorban merealisasikan agenda integrasi nasional. Ia tidak akan berhasil jika diusahakan oleh satu pihak sahaja. Orang bukan Melayu hendaklah menunjukkan reaksi timbal balik yang seimbang. Kita yakin dengan cara ini, ia akan mewujudkan toleransi dan persefahaman ke arah membina satu masyarakat dengan jatidiri Malaysia. .


Dalam usaha meningkatkan persaingan dan membina integrasi nasional, Pergerakan Pemuda ingin melihat pilihan calon-calon bukan Melayu terdiri dari kalangan mereka yang telah melalui pendidikan rendah dan menengah di sekolah-sekolah kebangsaan. Keutamaan juga wajar diberikan kepada pelajar bukan bumiputera yang datang dari keluarga miskin dan dari kalangan mereka yang berada di luar bandar. Ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan dalam membentuk integrasi nasional dan sekali gus dapat merealisasikan kehendak yang termaktub dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang 3 (RRJP3). Ketika isu ini dibahaskan, Pemuda ingin menekankan, program sekolah wawasan adalah sebaik-baik pendekatan yang perlu dilaksanakan secara tegas tanpa sebarang tolak ansur lagi. .


Pemuda juga mendesak supaya Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) menunjukkan semangat muhibbah dan kenegaraan mereka. Urusan pengambilan dan penyediaan kemudahan untuk pelajar bumiputera harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh sebagai manifestasi semangat muhibah dan kenegaraan. Mereka hendaklah melakukan kajian dan perakuan tertentu membantu mengimbangi komposisi pelajar mengikut kaum di setiap IPTS. Pemuda UMNO sentiasa menerima baik usaha pihak IPTS untuk menjayakan hasrat ini asal saja mereka membuktikannya dengan tindakan dan tidak sekadar di bibir sahaja. Sebagai membuktikan kita amat serius dalam hal ini saya mengumumkan penubuhan Dana Pendidikan IPTS Pemuda UMNO dengan tabungan awal sejumlah RM1.5 juta bagi membantu keperluan ke arah pengimbangan kaum di semua IPTS. Pun begitu tanggungjawab untuk membuka ruang yang lebih luas kepada pelajar Melayu memasuki IPTS, harus juga disambut oleh masyarakat bukan Melayu terutamanya di kalangan sektor swasta yang selama ini jelas menikmati kemakmuran hasil perjuangan kerajaan. .


Pemuda sentiasa percaya sekolah aliran kebangsaan sangat penting bagi memupuk integrasi nasional. Justeru, Pemuda menggesa usaha dilakukan bagi memperkasakan sekolah kebangsaan. Keyakinan rakyat terhadap sekolah kebangsaan perlu terus dibina. Untuk itu, kualiti pengajaran, peralatan, kelengkapan, nisbah guru murid di sekolah kebangsaan perlu ditingkatkan. Produk dari sekolah kebangsaan akan mengeluarkan calon-calon yang akan bersaing untuk mendapat tempat di Institusi Pengajian Tinggi. Dengan kaedah pemilihan yang diasaskan kepada meritokrasi, kualiti prasarana pendidikan di sekolah-sekolah luar bandar amat perlu dipertingkatkan. Insentif baru bagi menarik guru terbaik lagi berpengalaman, mahu berkhidmat di luar bandar hendaklah segera diperkenalkan. Pakej pendidikan yang dapat meningkatkan pencapaian prestasi akademik di luar bandar perlu dilaksanakan serta merta. .


Program Pendidikan Negara juga perlu dikemaskinikan secara berterusan bagi memperlengkapkan generasi muda berupaya menghadapi cabaran globalisasi. Ekonomi dunia telah berganjak dari ekonomi berasaskan pembuatan kepada ekonomi berpaksikan pengetahuan (K-ekonomi), yang muncul bersama revolusi teknologi maklumat dan telekomunikasi (ICT). Penyebaran maklumat dan pengetahuan berlaku sangat pantas merentasi sempadan di antara negara. Hampir keseluruhannya berlaku melalui internet dan dalam bahasa Inggeris. Persaingan bangsa Melayu tidak lagi terbatas dalam lingkungan sempadan Malaysia. Revolusi ICT dan era globalisasi membawa kita untuk bersaing dengan dunia. Mahu tidak mahu orang Melayu perlu mampu menguasai bahasa Inggeris. .


Adalah diakui bahawa penguasaan bahasa Inggeris di kalangan warga Malaysia terutama anak-anak Melayu bertambah lemah. Dalam era globalisasi, dan dalam era teknologi maklumat dan komunikasi, bahasa Inggeris adalah alat perantaraan dan alat perhubungan yang penting. Pemuda berpendapat isu penguasaan bahasa Inggeris dan usaha ke arah meningkatkan daya penguasaan bahasa tersebut di kalangan warga Malaysia hendaklah ditangani secara objektif dan sistematik. Ini bagi membolehkan aspirasi melahirkan generasi yang dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik akan terlaksana. .


Menyedari kepentingan penguasaan Bahasa Inggeris begitu mendesak bagi melayakkan anak Melayu bersaing di peringkat global, Pemuda UMNO begitu komited untuk turut menyumbang mempastikan bahawa seramai mungkin anak Melayu dapat menguasai bahasa ini secara fasih, secara lancar. Kita meneliti isu penggunaan bahasa Inggeris secara objektif dan menepati matlamat yang disasarkan. Di sudut lain, Pemuda tidak mahu cadangan penggunaan bahasa ini untuk pengajaran mata pelajaran Sains dan Matematik akan akhirnya merugikan anak-anak Melayu. Jangan nanti yang dikejar tak dapat yang dikendong pula keciciran. .


Pemuda UMNO berpandangan pengajaran mata pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris perlu dilaksanakan secara teliti dan bijak. Program pelaksanaan sebaiknya disesuaikan dengan keupayaan sumber yang ada, baik sumber manusia mahupun sumber bahan pengajaran dan pembelajaran. Kita tidak perlu gopoh dan terburu-buru. Kita perlu menyedari dan berani mengakui kekurangan yang ada dalam sistem pendidikan hari ini. Maka penjadualan dan pelaksanaan cadangan ini hendaklah dilihat secara realistik. Pemuda khuatir kegagalan melaksanakannya secara tersusun dan terperinci akan mengakibatkan para pelajar menjadi mangsa. Justeru, kita merayu agar kerajaan menubuhkan sebuah jawatankuasa perancangan dan perlaksanaan yang dipertanggungjawabkan untuk memperhalusi sistem yang bakal dilaksanakan ini. Dan yang lebih penting, ia mampu memperlihatkan secara jelas keupayaan dan kesan jangka panjangnya. Sekadar ingin memastikan agar matlamat yang diingini tercapai, kita mohon agar kesemua komponen dan jentera pendidikan dilibatkan secara menyeluruh. .


Dalam kecenderungan dan kesungguhan menyahut cabaran untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris, Pergerakan Pemuda ingin menegaskan bahawa status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara tidak boleh dikompromi. Bahasa yang bukan sahaja menjadi identiti orang Melayu, malah merupakan identiti kebangsaan seluruh rakyat Malaysia mesti diletakkan di tempat yang cukup tinggi yang tidak perlu dipertikaikan lagi. Pemuda UMNO amat menghargai keputusan kerajaan dan menyokong saranan menolak cadangan memperkenalkan semula sekolah aliran Inggeris. Cukuplah pengukuhan bahasa Inggeris dicapai melalui pengajarannya dalam mata pelajaran tertentu. .


Pemuda UMNO menganggap agenda pendidikan sebagai satu cabaran yang memerlukan penyertaan kita. Pergerakan Pemuda bertanggungjawab dalam membantu anak-anak Melayu memperolehi pencapaian akademik yang cemerlang dalam peringkat peralihan yang bakal ditempuhi ini. Pergerakan Pemuda perlu juga bersungguh-sungguh untuk melaksanakan agenda pendidikan bangsa dalam usaha mahu merapatkan jurang pencapaian di antara Melayu dengan bukan Melayu. Kita perlu perbanyakkan program-program seperti Tuisyen Emas dan Jejak Akar. Malah lebih banyak kelas bahasa Inggeris akan diadakan. .


Pencapaian memberangsangkan anak-anak Melayu harus memberikan inspirasi, meningkatkan keyakinan bahawa bangsa Melayu juga jika bersedia, berupaya mencapai taraf kecemerlangan. Tidak ada jalan mudah untuk mencapai kejayaan, tidak ada cara singkat untuk memperolehi kemenangan. Perhimpunan hari ini amat bersejarah dan saya amat yakin inilah masa dan ketika, bermulanya kesungguhan kita untuk memperkasa dan memartabatkan pendidikan pelajar Melayu ke arah kecemerlangan. .


Saturday, January 17, 2009

PROGRAM KECEMERLANGAN PMR 2009

PROGRAM KECEMERLANGAN PMR TAHUN 2009
”CAPAI SEMUA A” – CSA
SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DAERAH HULU PERAK

1.PENGENALAN

Hasrat untuk mencapai KOMUNITI BERILMU PERAK TERBILANG merupakan wawasan Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Perak ke arah kecemerlangan dalam akademik dan sahsiah pelajar. Ini bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam merealisasikan “Zero Defect” di kalangan warga pendidikan. Pelajar-pelajar perlu didedahkan dengan ICT dan latihan-latihan yang berupaya menyelesaikan masalah, menggunakan sumber, menguruskan masa dan diri serta merancang pembelajaran dengan lebih berkesan. Guru-guru juga perlu diperkasakan dengan Budaya Kerja Cemerlang(BKC) untuk merealisasikan cita-cita untuk melahirkan ramai pelajar cemerlang di sekolah masing-masing.2.RASIONAL

2.1 Berdasarkan analisis keputusan peperiksaan PMR tahun 2008, didapati pencapaian sekolah amat mengecewakan di mana, bilangan atau peratus pelajar mendapat A bagi semua mata pelajaran amat rendah. (Lihat lampiran yang disertakan )


2.2 Program ini memberi fokus kepada peningkatan motivasi, kemahiran belajar, teknik dan strategi menjawab soalan peperiksaan disamping memperkasakan fungsi dan peranan Pembimbing Rakan Sebaya(PRS) dan Program Ibu/Ayah Angkat (Mentor-mantee
2.3 Program ini berpotensi meningkatkan motivasi, amalan strategi dan teknik belajar berkesan dan mampu menyumbang kepada peningkatan peratusan pencapaian A dalam semua mata pelajaran bagi calon PMR.

3.MATLAMAT
3.1 Meningkatkan peratus pelajar Cemerlang (pangkat A) dan lulus ABCD keseluruhan bagi semua mata pelajaran dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah 2009.

3.2 Secara spesifiknya , target pencapaian PMR 2009 ialah:

3.2.1: Kualiti (Pangkat A ) – 15%
3.2.2: Kualiti (Pangkat B) – 20%
3.2.3: Lulus (Pangkat C) – 25%
3.2.4: Lulus minima (Pangkat D) – 30%
3.2.5: Lulus keseluruhan (ABCD) – 90%

4. OBJEKTIF
4.1 Membantu calon bersedia untuk menghadapi dan menjawab soalan-soalan peperiksaan.
4.2 Membina kemahiran diri dan kemahiran belajar di kalangan pelajar dalam akademik dan sahsiah.
4.3 Membimbing dan mendidik pelajar Tingkatan 3 supaya belajar dengan lebih sistematik untuk mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan PMR 2009.
4.4 Memberi pengalaman, pengetahuan dan kemahiran untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti seharian seimbang bagi mencapai kecemerlangan diri dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek.
4.5 Menetapkan sasaran pencapaian PMR semua sekolah di daerah ialah:

4.5.1 Cemerlang ( Pangkat A) – 15%
4.5.2 Pangkat B - 20%
4.5.3 Pangkat C - 25%
4.5.4 Pangkat D - 30 %
4.5.5 Pencapaian ABCD ialah 90%.

5.KAWALAN
5.1 Semua aktiviti dilaksanakan melalui bimbingan dan nasihat Pengetua, semua Penolong Kanan dan semua Guru Kanan mata pelajaran.
5.2 Tugasan kepada semua guru yang terlibat untuk merancang, mengatur dan melaksanakan aktiviti hendaklah berlandaskan matlamat.
5.3 Perancangan peningkatan kelas yang lebih tersusun dan berobjektif oleh semua guru kelas.
5.4 Ibu bapa dan penjaga dimaklumkan untuk mendapatkan maklum balas dan kerjasama.
5.5 Semua pelajar akan dimaklumkan tentang matlamat dan objektif program.
5.6 Pihak sekolah dan semua guru peka dan prihatin tentang usaha menjadikan sekolah sebagai institusi yang mampu melahirkan insan yang cemerlang.

6.KUMPULAN SASARAN
Semua pelajar Tingkatan 3 tahun 2009 yang akan dipecahkan kepada 3 kategori:

6.1 Cemerlang (semua A) – Kategori 1
6.2 Potensi Cemerlang ( minima 4A) – Kategori 2
6.3 Potensi Lulus ( tiada D bagi semua mata pelajaran) – Kategori 3

7.JANGKA MASA

Januari – September 2009 (9 bulan)

8.AJK KECEMERLANGAN PMR 2009

8.1 Penasihat :
8.2 Penyelaras Progam :
8.3 Setiausaha :
8.4 Bendahari :
8.5 Ahli Jawatankuasa:

8.5.1. Penyelaras Peperiksaan PMR
8.5.2. Penyelaras Gerak Gempur PMR & Bank Soalan.
8.5.3. Penyelaras Kelas Tambahan .
8.5.4. Penyelaras Program ”Bicara Minda”-perjumpaan dengan ibu bapa/penjaga
8.5.5. Penyelas Program Pemulihan (Medication)
8.5.6. Penyelaras Motivasi.
8.5.7. Penyelaras Program Kem Kecemerlangan
8.5.8. Penyelaras Program Kerohanian (Bina Insan /Qiamullail/Solat Hajat)
8.5.9. Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran
8.5.10. Guru Kaunseling & Bimbingan
8.5.11. Penyelaras Program Mesra Murni (AJK PIBG)


9. PERANCANGAN AKTIVITI

9.1 PROGRAM UTAMA
9.1.1. Pelbagai Kaedah Pembelajaran dan Pengajaran dalam kelas
9.1.2. Latih tubi Berfokus
9.1.3. Peperiksaan & Penilaian – Ujian Bulanan, Ujian Pengesanan,
Percubaan PMR
9.1.4. Program Gempur Mata Pelajaran
9.1.5. Penilaian / Post-Mortem (Analisis Item)

9.2 PROGRAM SOKONGAN
9.2.1. Kelas Pengayaan & Pemulihan (2P)
9.2.1.1: Kelas Harian
9.2.1.2: KelasMasa Cuti
9.2.1.3: Cuti penggal

9.2.2. Program Motivasi
9.2.2.1: Pendedahan Teknik Menjawab Soalan PMR
9.2.2.2: Motivasi Jati Diri / Kem Kecemerlangan / Khemah Ibadat
9.2.2.3: Motivasi Ibu Bapa (Program Bicara Minda)
9.2.2.4: Program ‘ Muhasabah Diri ‘(Qiamullail)
9.2.2.5: Perjumpaan dengan ibu bapa (murid potensi cemerlang
dan potensi lulus/HaLus)

9.2.3. Gerak Gempur PMR (Learning To Score)
9.2.4. Jati Diri Berfokus (Kaunseling)
9.2.5. Skim Insentif Kemajuan (SIK) – beri ganjaran / lencana
kecemerlangan/ Papan Kenyataan Kecemerlangan. / sekurang-kurang
T-shirt sebagai “Kumpulan Pelajar Cemerlang”
9.2.6. Bimbingan Rohani
9.2.6.1: Bacaan Yassin pada hari Jumaat (minggu 2 dan 4)
9.2.6.2: Majlis Bacaan Yassin dan Solat Hajat bersama ibubapa

10. SUMBER KEWANGAN

10.1. PIBG
10.2. Sekolah
10.3. Kelab Staf
10.4. Orang Perseorangan

11. KEPERLUAN PROGRAM

11.1: Tenaga Penceramah/Fasilitator
11.1.1: Khidmat penceramah dari kalangan guru atau jemputan akan
digunakan.
11.1.2: Guru-guru dan jemputan akan bertindak sebagai
fasilitator dengan bantuan PRS.
11.1.3: Senarai keperluan penceramah/fasilitator akan
diperincikan dalam bahagian berkaitan.

12. PELAN PELAKSANAAN DAN JADUAL AKTIVITI

12.1 Pelan Pelaksanaan - Sila rujuk Lampiran 1
12.2 Analisis pencapaian PMR - Sila rujuk Lampiran 2,3,4,5,6 dan 7

13. JAWATANKUASA BERTINDAK PROGRAM KECEMERLANGAN

PROGRAM JAWATANKUASA BERTINDAK

13.1. Perjumpaan Guru-guru Tingkatan 3 – pelaksana program /penetapan
target
13.2. Analisis Penilaian – mengkaji pencapaian TOV dan Headcount /
penetapan target markah individu.
13.3. Kelas Tambahan – selepas waktu sekolah
13.4. Program Motivasi ”Belajar Cara Belajar”
13.5. Bimbingan Rohani
13.6. Bank Soalan
13.7. Penilaian / Analisis Item
13.8. Program Jati Diri Berfokus

14. STRATEGI

14.1. PERJUMPAAN GURU-GURU TINGKATAN 3

Objektif:
1.1 Menubuhkan satu jawatankuasa yang bertanggungjawab merangka
Program Peningkatan PMR 2009
1.2 Menangani masalah dan kesulitan yang berkaitan dengan pembelajaran
pelajar Tingkatan 3.
1.3 Mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi
masalah yang berkaitan dengan pembelajaran pelajar Tingkatan 3
1.4 Membuat analisis ujian bulanan / ujian pengesanan

Aktiviti:
1. Perbincangan menganalisis setiap keputusan ujian bulanan, ujian pengesanan,
ujian percubaan dan PRA PMR.
2. Jawatankuasa merangka strategi untuk mengatasi masalah pembelajaran
pelajar.
3. Mangadakan perbincangan untuk menetapkan program yang akan
dilaksanakan.

14.2. ANALISIS ITEM / PENILAIAN

Objektif:
2.1 Mengenal pasti tahap kekuatan dan kelemahan pelajar dalam kemahiran
yang diuji di dalam setiap penilaian bertulis yang dijalankan
2.2 Merangka strategi untuk mengatasi kekurangan kemahiran pelajar yang
berjaya dikenalpasti di dalam setiap penilaian.
2.3 Guru dapat mengklasifikasikan pelajar mengikut tahap kemampuan dan
kelemahan mereka.
2.4 Menilai tahap pencapaian pelajar tentang kemahiran yang dipelajari.
2.5 Melaksanakan program mengikut matlamat yang ditetapkan di peringkat
awal.

Aktiviti:
1. Guru-guru memilih dan mengenal pasti jenis soalan berdasarkan
kemahiran.
2. Pelajar menjawab soalan yang telah ditetapkan mengikut kemahiran dan
teknik menjawab yang betul berdasarkan format PMR.
3. Mengadakan latih tubi mengikut kemampuan dan kebolehan murid.
4. Mengadakan sesi perbincangan tentang soalan yang dijawab oleh pelajar.


14.3. KELAS TAMBAHAN BERFOKUS

Objektif:
3.1 Meningkatkan tahap kefahaman dan kemahiran belajar .
3.2 Membolehkan pelajar menguasai setiap kemahiran yang belum dikuasai.
3.3 Mendedahkan pelajar dengan latihan pengukuhan sebelum menghadapi
ujian.
3.4 Latih tubi mengenai topik dan soalan-soalan yang penting mengikut
format PMR.

Aktiviti:
1. Mengadakan kelas tambahan setiap hari Isnin hingga Khamis mulai jam 2.30 petang hingga 5.30 petang dan cuti penggal persekolahan.
2. Latihan pengukuhan yang mencukupi.
3. Mengadakan latihan pemantapan topikal berjadual.
4. Perbincangan kertas-kertas latihan yang meliputi kemahiran-kemahiran
penting.
5. Perbincangan teknik menjawab soalan yang betul.


14.4. MOTIVASI

14.4.1: PENDEDAHAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN PMR

Objektif:
1. Mendedahkan para pelajar cara pengurusan masa yang betul semasa
menjawab soalan.
2. Mendedahkan kepada pelajar mengenai kaedah dan teknik menjawab
soalan yang betul mengikut format PMR.
3. Pelajar menetapkan matlamat dan cara pelaksanaan yang betul untuk
mencapai kecemerlangan.

Aktiviti:
1. Mengadakan ceramah motivasi dalam program sekolah.
2. Bengkel mata pelajaran oleh fasilitator yang berpengalaman.
3. Perbincangan dan kerja kumpulan dalam sesi bengkel.


14.4.2: MOTIVASI JATI DIRI

Objektif:
1. Memberi nasihat kepada pelajar tentang pentingnya pencapaian yang
baik serta cemerlang.
2. Memberi kesedaran pentingnya penggunaan masa yang betul.
3. Mempunyai kesedaran sentiasa bersikap positif terhadap pelajaran.

Aktiviti:
1. Mengadakan ceramah berkaitan kemahiran belajar dan pengurusan masa
2. Mengadakan perbincangan dua hala antara pelajar dan guru.
3. Memberi ceramah mengenai kepentingan pencapaian matlamat yang
telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

14.4.3: MOTIVASI IBU BAPA (PROGRAM BICARA MINDA / MESRA MURNI)

Objektif:
1. Membentuk kerjasama secara menyeluruh antara ibu bapa, pelajar dan
warga sekolah ke arah peningkatan peratus pencapaian PMR 2009.
2. Memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing bagi mencapai
matlamat bersama.
3. Mengesan dan mengenal pasti masalah pembelajaran pelajar Tingkatan 3.
4. Mengatasi masalah disiplin pelajar melalui kunjungan ”silaturahim” ke rumah untuk kemajuan pelajar.

Aktiviti:
1. Dianjurkan oleh PIBG.
2. Pihak sekolah menerangkan strategi peningkatan sekolah.
3. Mendapat maklumbalas, sumbangan dan idea daripada ibu bapa dalam
sesi dialog.


14.4.4: MUHASABAH DIRI

Objektif:
1. Membentuk hubungan yang lebih rapat antara pelajar Tingkatan 3 dengan
pihak pentadbir dan guru supaya mereka lebih bersemangat untuk belajar
2. Membimbing pelajar dengan lebih menyeluruh supaya mereka dapat
mengenalpasti kelemahan dan memperbaikinya

Aktiviti:
1. Diadakan secara bergilir mengikut kelas selepas bacaan Yassin setiap
Jumaat.
2. Pihak pentadbir dan guru yang tertentu memainkan peranan memberi
bimbingan dan panduan kepada pelajar Tingkatan 3.14.4.5: PERJUMPAAN DENGAN IBU BAPA MURID POTENSI CEMERLANG
DAN POTENSI LULUS/GALUS

Objektif:
1. Membentuk hubungan yang lebih rapat antara pihak pentadbir dan guru
dengan ibu bapa supaya mereka sentiasa mendapat maklumat mengenai
prestasi pelajaran anak-anak mereka.
2. Dapat berbincang mencari jalan dan panduan supaya prestasi pelajar
Tingkatan 3 yang berkaitan dapat dipertingkatkan dengan penglibatan
sepenuhnya pihak sekolah dan ibu bapa.
3. Pelajar menetapakan target markah individu.

Aktiviti:
1. Diadakan secara bergilir mengikut potensi murid iaitu potensi cemerlang
dan potensi lulus
2. Perbincangan 2 hala antara pihak sekolah dan ibu bapa bagi mencari
penyelesaian dan kaedah terbaik mempertingkatkan prestasi pelajar
berdasarkan pencapaian pelajar dalam Ujian Pengesanan (UP).
3. Berbincang antara pelajar, guru dan ibu bapa/ penjaga untuk menetapkan sasaran markah setiap ujian / peperiksaan.
14.4.6: BIMBINGAN ROHANI

14.4.6.1: BACAAN YASIN HARI JUMAAT (MINGGU 2 DAN 4 )
14.4.6.2: BACAAN YASIN DAN SOLAT SUNAT HAJAT MENJELANG PMR 2009

Objektif:
1. Memberi kesedaran kepada para pelajar.
2. Memohon rahmat agar segala usaha dimakbulkan.
3. Mengeratkan ikatan silatulrahim antara warga sekolah, pelajar dan ibu
bapa serta penjaga.

Aktiviti:
1. Mengadakan bacaan Yasin pada setiap hari Jumaat (minggu 2 dan 4 ) oleh pelajar dan semua guru-guru.
2. Mengadakan majlis bacaan yasin dan solat hajat di dewan / surau kampung dengan disertai oleh, ibu bapa, pelajar dan warga sekolah.
3. Mengadakan penerangan tentang tujuan dan matlamat usaha mengadakan majlis ini.


PENUTUP

Segala matlamat yang disertai dengan perancangan dan pelaksanaan aktiviti secara berterusan serta melalui proses penilaian dan penambahbaikan biasanya akan menghasilkan kejayaan. Walaupun sesuatu matlamat yang disasarkan itu tinggi dan sukar dicapai Insya Allah dengan keyakinan dan sikap positif semua pihak terlibat matlamat tersebut dapat dicapai.


Disediakan oleh:

ZUNAIDI BIN HASSAN
Penolong PPD Kurikulum (Kemanusiaan)
Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Perak.

Monday, May 12, 2008

PENGAJARAN CEMERLANG

MOTIVASI


Satu faktor penting dalam teori pembelajaran ialah motivasi.Ianya merupakan satu tenaga yang kuat, atau paling mempengaruhi dalam setiap situasi pembelajaran.Tenaga ini perlu digerakkan dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P).

Terdapat pelbagai definisi berkaitan dengan motivasi. Antaranya ialah:
1. "..... proses dalaman yang meransangkan kita memenuhi keperluan tertentu".

2. "Pendorong disedari atau tidak disedari yang meransang tindakan ke arah matlamat yang diingini".

3. "...... motivasi adalah berkaitan dengan segala desakan dan dorongan - biologi, sosial dan psikologi- ...menyingkir kemalasan dan menggerakkan kita, sama ada dengan penuh minat atau tidak, untuk bertindak."

Daripada ketiga-tiga definisi yang dinyatakan di atas, maka dapat difokuskan bahawa motivasi adalah "keperluan, matalamat yang diingini dan gerakan untuk untuk bertindak"

Wednesday, January 30, 2008

DAYLIGHT ROBBERY

I want to write something..


IT SEEMS plain daylight robbery
What the banks are trying to do
Based on their familiar "sob-story"
Of their commitments both old and new

MORE than fifty services will reel
In what one may dub a carpet sweep
To oil and grease their intake wheel
And ensure them huge profits to keep

HUGE profits are what banks make each year
Which, surely, even a fool can see
Bonuses they pay their staff are clear
Evidence of their viability!

CURRENT ACCOUNT holders will shudder
At what is being contemplated
How can they seek redress or other?
Where else can they be accommodated?


Tuesday, January 29, 2008

WORLD CLASS LEARNING CENTRE

Today, I wake up early in the morning to travel to Swiss Inn Hotel, Sungai Petani for attend the Profesional Meeting handling by my boss. (Speaking pun broken)


Perjalanan mengambil masa 2 jam daripada rumah saya. Jadi, saya bangun jam 5.30 pagi dan siap untuk "travel" jam 6.00 pagi. Perjalanan melalui jalan baru yang siap 2 tahun lalu menyeronokkan juga. Hutan hijau nampak berbalam-balam dalam cahaya pagi. Saya memandu perlahan (slow & steady). Mesyuarat mula jam 8.30 pagi.Sambil itu , saya mendengan radio tempatan. Tapi, DJ nya tidak menarik langsung. Tiada apa isu yang dicelotehkan. Lagu yang dimainkan pun tidak ngam di telinga.

Jam 7.00 pagi, berita radio. Pembaca beritanya sedap suara. Orangnya tak tahulah macam mana. Cantik kot? Habis berita , timbul satu program lain. Ini yang menarik...Temuramah dengan seorang tokoh pemimpin tempatan. Bercakap pasal "learning centre".

":.........orang luar negeri pun iktiraf negeri ini sebagai "WORLD CLASS LEARNING CENTRE".kata pemimpin itu.

Saya tergelak juga dengan kenyataan itu. Whhat criteria for world class learning centre? Cuba le senaraikan. Don't talk nonsense. Saya marah juga. Ini cerita pilihanraya sudah hampir... macam-macam. Jangan masuk bakul angkat sendiri... kan susah.

I try to find something about that from web site. Bukan senang hendak meletakkan standard sebagai "WORLD CLASS LEARNING CENTRE"..
http://www.lessoncreator.net/